Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Serdecznie witam na portalu internetowym wspólnoty parafialnej, którą stanowią mieszkańcy podmiejskiej wsi Malawa położonej w gminie Krasne koło Rzeszowa. 

Zabudowania wsi rozłożyły się w obszernym obniżeniu potoku Młynówka u podnóża wyniosłego wzgórza Marii Magdaleny, stanowiącego północną krawędź Pogórza Dynowskiego. Na wspomnianym wzgórzu znajduje się kościół pw. św. Marii Magdaleny – ufundowany w 1713 r. przez ks. Jerzego Lubomirskiego.

Malawa została założona prawdopodobnie w XIV wieku. Początkowo należała do dóbr Pileckich z Łańcuta. Pod koniec XVI w. dostała się w posiadanie Mikołaja Spytka Ligęzy, potem należała do Lubomirskich. Parafia w Malawie powstała w 1366 r.

Wieś jest malowniczo położona. Dolna część wsi leży na wysokości 220 m n.p.m., górna osiąga 380 m n.p.m. W środku wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1923 r. w stylu neogotyckim.

Zapraszamy do Malawy!

Szczęść Boże.
ks. Marek Kiełbasa
proboszcz

ARTYKUŁY - WARTO PRZECZYTAĆ

Serce, które gotowe jest na cierpienie

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. /1J 4, 10/ Serce bezgranicznie miłujące Bóg zwraca się ku człowiekowi, dąży do spotkania, pragnie zostać przyjętym jako dar. My zwracamy się ku centrum, ku Sercu Bożemu. Serce Boga to Serce bezgranicznie miłujące. A co oznacza miłujące Serce? Jest to Serce cierpliwe jak serce...

Czy Boże Ciało to kościelny 1 Maja?

Procesja ta musi być znakiem niesienia światu Bożego błogosławieństwa. Sądzę, że taki jest ewangelicznych sens pochodu z Chrystusem po polskich ulicach. To przekonanie powinni mieć wszyscy, którzy w tych procesjach uczestniczą. Proszę mnie nie odsądzać od czci i wiary, ja...

Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Kościelny Inspektor Ochrony Danych jest organem monitorującym i zapewniającym przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur. Podstawą jego istnienia i działania jest Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w...

Nowości

Serce, które gotowe jest na cierpienie

Serce, które gotowe jest na cierpienie

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. /1J 4, 10/ Serce bezgranicznie miłujące Bóg zwraca się ku człowiekowi, dąży do spotkania, pragnie zostać przyjętym jako dar. My zwracamy się ku centrum, ku Sercu Bożemu.
Czy Boże Ciało to kościelny 1 Maja?

Czy Boże Ciało to kościelny 1 Maja?

Procesja ta musi być znakiem niesienia światu Bożego błogosławieństwa. Sądzę, że taki jest ewangelicznych sens pochodu z Chrystusem po polskich ulicach. To przekonanie powinni mieć wszyscy, którzy w tych procesjach uczestniczą. Proszę mnie nie odsądzać od czci i wiary, ja nie mówię, czym jest teologicznie uroczystość Bożego Ciała, ale pytam o
Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Kościelny Inspektor Ochrony Danych jest organem monitorującym i zapewniającym przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur. Podstawą jego istnienia i działania jest Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez
Kochanym Mamom…

Kochanym Mamom…

Kochanym Mamom, mamom naszych mam - babciom, mamom naszych babć - prababciom w DNIU MATKI życzymy błogosławieństwa Bożego oraz opieki Maryi - Matki Jezusa Chrystusa. W sposób szczególny w tym wyjątkowym dniu  łączymy się z matkami samotnymi i osamotnionymi, opuszczonymi i porzuconymi oraz z tymi o których nikt nie pamięta.  Szczęść
Poszanowanie obowiązującego prawa

Poszanowanie obowiązującego prawa

Drodzy Parafianie! Szanowni Państwo! Poszanowanie prawa jest podstawowym obowiązkiem każdego obywatela demokratycznego państwa. Oczywiście jest prawo międzynarodowe, państwowe i kościelne, lecz trzeba też wiedzieć iż poprzez zawarcie stosownych porozumień te wszystkie wymogi prawne wzajemnie się przenikają oraz wszystkich tzn. i Państwo, i Kościół obowiązują. Natomiast już tylko godziny dzielą nas od od
RODO – Informator

RODO – Informator

Definicja danych osobowych W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer
Eucharystia – dar i zadanie

Eucharystia – dar i zadanie

... nie możemy zapomnieć, że Eucharystia jest sakramentem ofiary; w przeciwnym razie będziemy prymitywnymi realistami, według których ciało Chrystusa na ołtarzu zostaje przekształcone (przez upokorzenie lub boleść) albo też okażemy się propagatorami jałowego symbolizmu, zaprzeczającego, jakoby Msza Święta była prawdziwą ofiarą. W liturgii, zwłaszcza w jej centrum, Eucharystii, decydują się losy
O należne miejsce ojcostwa…

O należne miejsce ojcostwa…

... w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.   Szanowny Panie Prezydencie, artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej." Pozwalam sobie zwrócić Pańską uwagę na fakt, że w tym tekście nie ma mowy wprost o ojcostwie. Dlatego proponuję wyraz "rodzicielstwo" zastąpić
Dlaczego Maryja?

Dlaczego Maryja?

Maryja wzięta do nieba nie zaprzestała zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Jakie miejsce pozostawić Maryi? W tym pytaniu mieści
Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana

Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana

Radość Ewangelii, która otwiera nas na spotkanie z Bogiem i z braćmi, nie może czekać na nasze opieszałości i lenistwa; nie dotrze do nas, jeśli pozostaniemy w oknie, z wymówką, że wciąż czekamy na dogodny czas; nie wypełni się dla nas, jeśli nie podejmiemy dziś właśnie ryzyka wyboru. Powołanie jest

Kto chce wejść na szczyt, mu­si zaczy­nać od dołu, a po­tem iść krok za kro­kiem, nie przys­pie­szając go. Zły to ta­ter­nik czy al­pi­nis­ta, który zaczy­na wspi­naczkę w góry od zry­wu i wiel­kiego wy­siłku. Dob­ry – idzie krok za kro­kiem, po­woli, spokojnie.

 kard. Stefan Wyszyński

WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

WATYKAN

EPISKOPAT
DIECEZJA
E-KAI
E-CIVITAS
DEON
WIARA
NIEDZIELA
NASZ DZIENNIK
GOŚĆ.PL

LINKI - WARTO ODWIEDZIĆ

Close Menu