Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Serdecznie witam na portalu internetowym za pośrednictwem którego - przekazując treści w cyberprzestrzeni - wszystkim internautom przybliżamy codzienne życie wspólnoty parafialnej, którą stanowią mieszkańcy podmiejskiej wsi Malawa położonej w gminie Krasne koło Rzeszowa. 

ZAPRASZAM DO MALAWY

Szczęść Boże
ks. Marek Kiełbasa
proboszcz

• Otworzyć drzwi kościołów znaczy również otworzyć je na świat cyfrowy, zarówno po to, by ludzie wchodzili, niezależnie od tego, jakie są ich warunki życia, jak i po to, by Ewangelia mogła przekraczać próg świątyni i wychodzić wszystkim naprzeciw. Jesteśmy powołani do dawania świadectwa o Kościele, który ma być domem wszystkich. Czy potrafimy przekazywać oblicze takiego Kościoła? Przekaz przyczynia się do nadawania kształtu misyjnemu powołaniu całego Kościoła, a sieci społecznościowe stanowią dziś jedno z miejsc, w których można żyć tym powołaniem do odkrywania piękna wiary, piękna spotkania z Chrystusem.

• ... parafia od początku była odpowiedzią na szczególną potrzebę duszpasterską, aby przybliżyć Ewangelię Ludowi Bożemu poprzez głoszenie wiary i celebrację sakramentów. Sama etymologia słowa „parafia” czyni zrozumiałym sens tej instytucji: parafia jest domem pośród domów... [...] wezwana jest jednak dziś do konfrontacji ze szczególną cechą współczesnego świata, w którym zwiększona mobilność i kultura cyfrowa poszerzyły granice istnienia. Istotnie, z jednej strony życie ludzi utożsamia się coraz mniej z określonym i niezmiennym środowiskiem, tocząc się raczej w „globalnej i zbiorowej wiosce”, ...

Malawa • Zabudowania wsi rozłożyły się w obszernym obniżeniu potoku Młynówka u podnóża wyniosłego wzgórza Marii Magdaleny, stanowiącego północną krawędź Pogórza Dynowskiego. Na wspomnianym wzgórzu znajduje się kościół pw. św. Marii Magdaleny – ufundowany w 1713 r. przez ks. Jerzego Lubomirskiego.

Wieś została założona prawdopodobnie w XIV wieku. Początkowo należała do dóbr Pileckich z Łańcuta. Pod koniec XVI w. dostała się w posiadanie Mikołaja Spytka Ligęzy, potem należała do Lubomirskich. Parafia w Malawie powstała w 1366 r.

Malowniczo położona. Dolna część wsi leży na wysokości 220 m n.p.m., górna osiąga 380 m n.p.m. W środku wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1923 r. w stylu neogotyckim.

AKTUALNOŚCI • OGŁOSZENIA • INFORMACJE • KOMUNIKATY

» NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I KOMUNIKATY W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE «

APELUJEMY – STOSUJ SIĘ DO RYGORÓW SANITARNYCH I ZARZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ

» NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I KOMUNIKATY W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE «

NIE ZAPOMINAJ – OSOBY STARSZE I NIEPEŁNOSPRAWNE POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY

• BLOK INFORMACJI DIECEZJALNYCH AKTUALIZOWANY AUTOMATYCZNIE

SŁOWO BOŻE

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
św. Jan Paweł II

Czytając Katechizm Kościoła Katolickiego, można dostrzec przedziwną jedność Bożego misterium i Bożego zamysłu zbawienia...
Fidei Depositum
[ czytaj ]

 PUBLIKACJE I PORTALE • GODNE UWAGI

Zachęcamy do zapoznania się z treścią bardzo ciekawych artykułów i książek dzięki którym można poznać nieznaną tematykę i zgłębić jej tajniki oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań.

Obecnie, słowo Boże, nie tylko w kościołach należy głosić, lecz ponieważ mnóstwo ludzi uczęszcza do świątyni bardzo rzadko, a nadto nie odpowiadałoby godności miejsca świętego omawianie różnorodnych zagadnień życia społecznego i politycznego, stojących w związku z niewzruszonymi zasadami Ewangelii, stąd obowiązek ten na mocy orzeczenia samej Stolicy Apostolskiej został zlecony w szczególny sposób prasie katolickiej.

/ kard. Alfredo I. Schuster / 

WIADOMOŚCI • ŚWIAT • POLSKA

• PARAFIE DEKANATU RZESZÓW WSCHÓD •
(do którego należy również nasza parafia)

WSPARCIE FINANSOWE • PARAFIA • CMENTARZ

Konto podstawowe • parafia
Express Bank Spółdzielczy O/Krasne
83 9176 1048 2001 0002 8091 0001

Konto pomocnicze • cmentarz
Express Bank Spółdzielczy O/Krasne
56 9176 1048 2001 0002 8091 0002

ZŁOTE MYŚLI

Godłem mężczyzny jest honor, który jako jedyną ziemską wartość można zabrać do grobu, cnotą mężczyzny jest umiejętność przyznawania się oraz przepraszania, gdyś zgrzeszył lub zrobił błąd; a powinnością mężczyzny – lojalność, wierność danemu słowu.

 Waldemar Łysiak

INTERESUJĄCE LINKI

INFORMUJEMY, ŻE PORTAL ❖ PARAFIAMALAWA.PL ❖ JEST JEDYNYM OFICJALNYM ŹRÓDŁEM WIEDZY O PARAFII

Close Menu