+
JUBILEUSZ 100 LECIA POŚWIĘCENIA

KOŚCIOŁA
 ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA

Uroczystości jubileuszowe • 29 października 2023 roku

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Serdecznie witam na portalu internetowym za pośrednictwem którego - przekazując treści w cyberprzestrzeni - wszystkim internautom przybliżamy codzienne życie wspólnoty parafialnej, którą stanowią mieszkańcy podmiejskiej wsi Malawa położonej w gminie Krasne koło Rzeszowa. 

ZAPRASZAM DO MALAWY

Szczęść Boże
ks. Marek Kiełbasa
proboszcz

• Otworzyć drzwi kościołów znaczy również otworzyć je na świat cyfrowy, zarówno po to, by ludzie wchodzili, niezależnie od tego, jakie są ich warunki życia, jak i po to, by Ewangelia mogła przekraczać próg świątyni i wychodzić wszystkim naprzeciw. Jesteśmy powołani do dawania świadectwa o Kościele, który ma być domem wszystkich. Czy potrafimy przekazywać oblicze takiego Kościoła? Przekaz przyczynia się do nadawania kształtu misyjnemu powołaniu całego Kościoła, a sieci społecznościowe stanowią dziś jedno z miejsc, w których można żyć tym powołaniem do odkrywania piękna wiary, piękna spotkania z Chrystusem.

• ... parafia od początku była odpowiedzią na szczególną potrzebę duszpasterską, aby przybliżyć Ewangelię Ludowi Bożemu poprzez głoszenie wiary i celebrację sakramentów. Sama etymologia słowa „parafia” czyni zrozumiałym sens tej instytucji: parafia jest domem pośród domów... [...] wezwana jest jednak dziś do konfrontacji ze szczególną cechą współczesnego świata, w którym zwiększona mobilność i kultura cyfrowa poszerzyły granice istnienia. Istotnie, z jednej strony życie ludzi utożsamia się coraz mniej z określonym i niezmiennym środowiskiem, tocząc się raczej w „globalnej i zbiorowej wiosce”, ...

Malawa • Zabudowania wsi rozłożyły się w obszernym obniżeniu potoku Młynówka u podnóża wyniosłego wzgórza Marii Magdaleny, stanowiącego północną krawędź Pogórza Dynowskiego. Na wspomnianym wzgórzu znajduje się kościół pw. św. Marii Magdaleny – ufundowany w 1713 r. przez ks. Jerzego Lubomirskiego.

Wieś została założona prawdopodobnie w XIV wieku. Początkowo należała do dóbr Pileckich z Łańcuta. Pod koniec XVI w. dostała się w posiadanie Mikołaja Spytka Ligęzy, potem należała do Lubomirskich. Parafia w Malawie powstała w 1366 r.

Malowniczo położona. Dolna część wsi leży na wysokości 220 m n.p.m., górna osiąga 380 m n.p.m. W środku wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1923 r. w stylu neogotyckim.

AKTUALNOŚCI • OGŁOSZENIA • INFORMACJE • KOMUNIKATY

» NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I KOMUNIKATY W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE «

Prosimy rodziców o dopilnowanie dzieci, aby brały udział w katechizacji.

» NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I KOMUNIKATY W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE «

Religijne wychowanie dzieci jest obowiązkiem rodziców.

 PUBLIKACJE

+

• Obecnie, słowo Boże, nie tylko w kościołach należy głosić, lecz ponieważ mnóstwo ludzi uczęszcza do świątyni bardzo rzadko, a nadto nie odpowiadałoby godności miejsca świętego omawianie różnorodnych zagadnień życia społecznego i politycznego, stojących w związku z niewzruszonymi zasadami Ewangelii, stąd obowiązek ten na mocy orzeczenia samej Stolicy Apostolskiej został zlecony w szczególny sposób prasie katolickiej. / kard. Alfredo I. Schuster /

• Zachęcamy do poznania treści niezwykle ciekawych artykułów i książek - treści dzięki którym można poznać nieznaną tematykę i zgłębić jej tajniki oraz znaleźć niełatwe odpowiedzi na często bardzo trudne pytania. ▪ Życzymy miłej lektury.

• Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. / św. Jan Paweł II /

• Czytając Katechizm Kościoła Katolickiego, można dostrzec przedziwną jedność Bożego misterium i Bożego zamysłu zbawienia...            Fidei Depositum [ czytaj ]

SŁOWO BOŻE

MEDIA KATOLICKIE • POLECANE

WIADOMOŚCI • ŚWIAT • EUROPA • POLSKA

ZŁOTE MYŚLI

Mogą się z was śmiać, bo wierzycie w łagodną i pokorną moc miłosierdzia. Nie bójcie się, ale pomyślcie o słowach tych dni: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Mogą was osądzać, że jesteście marzycielami, bo wierzycie w nową ludzkość, która nie godzi się na nienawiść między narodami, nie postrzega granic krajów jako przeszkody i zachowuje swoje tradycje bez egoizmu i resentymentów. Nie zniechęcajcie się: z waszym uśmiechem i otwartymi ramionami głosicie nadzieję i jesteście błogosławieństwem dla jednej rodziny ludzkiej, którą tutaj tak dobrze reprezentujecie!

 Franciszek, papież

POLECANE LINKI

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA
Malawa 516 • 36-007 Krasne         telefon: +48 17 855 42 88 l e- mail: kontakt@parafiamalawa.pl

KANCELARIA PARAFIALNA
Interesantów obsługujemy w każdym tygodniu od wtorku do piątku po mszy świętej wieczornej. Z wyłączeniem
dni w których wypadają święta kościelne lub państwowe. W sprawach faktycznie niecierpiących zwłoki a także
POGRZEBU można kontaktować się z księdzem proboszczem o każdej porze dnia.

+
Informujemy, że portal parafiamalawa.pl jest jedynym oficjalnym źródłem wiedzy o parafii.

Konto podstawowe • parafia
Express Bank Spółdzielczy O/Krasne
83 9176 1048 2001 0002 8091 0001

Konto pomocnicze • cmentarz
Express Bank Spółdzielczy O/Krasne
56 9176 1048 2001 0002 8091 0002

Close Menu