Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Serdecznie witam na portalu internetowym za pośrednictwem którego - przekazując treści w cyberprzestrzeni - wszystkim internautom przybliżamy codzienne życie wspólnoty parafialnej, którą stanowią mieszkańcy podmiejskiej wsi Malawa położonej w gminie Krasne koło Rzeszowa. 

ZAPRASZAM DO MALAWY

Szczęść Boże
ks. Marek Kiełbasa
proboszcz

• Otworzyć drzwi kościołów znaczy również otworzyć je na świat cyfrowy, zarówno po to, by ludzie wchodzili, niezależnie od tego, jakie są ich warunki życia, jak i po to, by Ewangelia mogła przekraczać próg świątyni i wychodzić wszystkim naprzeciw. Jesteśmy powołani do dawania świadectwa o Kościele, który ma być domem wszystkich. Czy potrafimy przekazywać oblicze takiego Kościoła? Przekaz przyczynia się do nadawania kształtu misyjnemu powołaniu całego Kościoła, a sieci społecznościowe stanowią dziś jedno z miejsc, w których można żyć tym powołaniem do odkrywania piękna wiary, piękna spotkania z Chrystusem.

• ... parafia od początku była odpowiedzią na szczególną potrzebę duszpasterską, aby przybliżyć Ewangelię Ludowi Bożemu poprzez głoszenie wiary i celebrację sakramentów. Sama etymologia słowa „parafia” czyni zrozumiałym sens tej instytucji: parafia jest domem pośród domów... [...] wezwana jest jednak dziś do konfrontacji ze szczególną cechą współczesnego świata, w którym zwiększona mobilność i kultura cyfrowa poszerzyły granice istnienia. Istotnie, z jednej strony życie ludzi utożsamia się coraz mniej z określonym i niezmiennym środowiskiem, tocząc się raczej w „globalnej i zbiorowej wiosce”, ...

Malawa • Zabudowania wsi rozłożyły się w obszernym obniżeniu potoku Młynówka u podnóża wyniosłego wzgórza Marii Magdaleny, stanowiącego północną krawędź Pogórza Dynowskiego. Na wspomnianym wzgórzu znajduje się kościół pw. św. Marii Magdaleny – ufundowany w 1713 r. przez ks. Jerzego Lubomirskiego.

Wieś została założona prawdopodobnie w XIV wieku. Początkowo należała do dóbr Pileckich z Łańcuta. Pod koniec XVI w. dostała się w posiadanie Mikołaja Spytka Ligęzy, potem należała do Lubomirskich. Parafia w Malawie powstała w 1366 r.

Malowniczo położona. Dolna część wsi leży na wysokości 220 m n.p.m., górna osiąga 380 m n.p.m. W środku wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1923 r. w stylu neogotyckim.

AKTUALNOŚCI • OGŁOSZENIA • INFORMACJE • KOMUNIKATY

» NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I KOMUNIKATY W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE «

Prosimy rodziców o dopilnowanie dzieci, aby brały udział w katechizacji.

» NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I KOMUNIKATY W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE «

Religijne wychowanie dzieci jest obowiązkiem rodziców.

 PUBLIKACJE

+

• Obecnie, słowo Boże, nie tylko w kościołach należy głosić, lecz ponieważ mnóstwo ludzi uczęszcza do świątyni bardzo rzadko, a nadto nie odpowiadałoby godności miejsca świętego omawianie różnorodnych zagadnień życia społecznego i politycznego, stojących w związku z niewzruszonymi zasadami Ewangelii, stąd obowiązek ten na mocy orzeczenia samej Stolicy Apostolskiej został zlecony w szczególny sposób prasie katolickiej. / kard. Alfredo I. Schuster /

• Zachęcamy do poznania treści niezwykle ciekawych artykułów i książek - treści dzięki którym można poznać nieznaną tematykę i zgłębić jej tajniki oraz znaleźć niełatwe odpowiedzi na często bardzo trudne pytania. ▪ Życzymy miłej lektury.

• Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. / św. Jan Paweł II /

• Czytając Katechizm Kościoła Katolickiego, można dostrzec przedziwną jedność Bożego misterium i Bożego zamysłu zbawienia...            Fidei Depositum [ czytaj ]

SŁOWO BOŻE

MEDIA KATOLICKIE • POLECANE

WIADOMOŚCI • ŚWIAT • EUROPA • POLSKA

ZŁOTE MYŚLI

Jeśli ktoś mówi z całkowitą pewnością, że spotkał Boga, i nie ma nawet cienia wątpliwości, to nie jest w porządku. Dla mnie to istotny klucz. Jeśli ktoś ma odpowiedzi na wszystkie pytania, oto dowód, że Bóg nie jest z nim. To dowód, że jest fałszywym prorokiem, który używa religii do swoich celów. Wielcy przewodnicy ludu Bożego, tacy jak Mojżesz, zawsze pozostawiali miejsce dla wątpliwości.

 Franciszek, papież

POLECANE LINKI

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA
Malawa 516 • 36-007 Krasne         telefon: +48 17 855 42 88 l e- mail: kontakt@parafiamalawa.pl

KANCELARIA PARAFIALNA
Interesantów obsługujemy w każdym tygodniu od wtorku do piątku po mszy świętej wieczornej. Z wyłączeniem
dni w których wypadają święta kościelne lub państwowe. W sprawach faktycznie niecierpiących zwłoki a także
POGRZEBU można kontaktować się z księdzem proboszczem o każdej porze dnia.

+
Informujemy, że portal parafiamalawa.pl jest jedynym oficjalnym źródłem wiedzy o parafii.

Konto podstawowe • parafia
Express Bank Spółdzielczy O/Krasne
83 9176 1048 2001 0002 8091 0001

Konto pomocnicze • cmentarz
Express Bank Spółdzielczy O/Krasne
56 9176 1048 2001 0002 8091 0002

Close Menu