Ksiądz dr Marek Dzik PROBOSZCZEM

Ksiądz dr Marek Dzik PROBOSZCZEM

Niniejszym informujemy iż decyzją biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby dotychczasowy rezydent naszej parafii ks. dr Marek Dzik, dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej, z dniem 16 sierpnia 2019 roku został proboszczem parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie (www), zastępując na tym urzędzie ks. prałata Józefa Stanowskiego, który przeszedł na emeryturę.

Księdz Markowi dziękujemy za czteroletnią (od 23.08.2015) posługę w naszej parafii i życzymy błogosławieństwa Bożego, aby w nowej owczarni do której został posłany jako jej psaterz, pod matczyną opieką Matki Bożej owocnie pełnił posługę uczestnicząc w kapłaństwie Chrystusowym.

Czcigodny Księże Marku – Bóg zapłać! Szczęść Boże!

Close Menu