My, o nas… w Malawie

Wspólnota Crucis Splendor – Blask Krzyża – należy do Instytutu Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego [ czytaj ] (dop. admin.), którego założycielem jest syn duchowy Św. Ojca Pio – Ojciec Domenico Labellarte. Duchowość Instytutu, jak i Wspólnoty opiera się na trzech filarach: Jezus Ukrzyżowany, Maryja w tajemnicy zwiastowania wraz z Jej „Ecce”, „Fiat”, „Magnificat” i „Adveniat” , czyli całkowita dyspozycyjność wobec Boga oraz duchowość Św. Ojca Pio.

Do Wspólnoty może należeć każdy, kto szczególnie chce umiłować krzyż Jezusa Chrystusa i pragnie pomagać innym ludziom w cierpliwym wznoszeniu własnego cierpienia ku Bogu, w modlitwie uwielbiania i za zbawienie świata.

Członkowie Wspólnoty pragną się formować, aby żyć przykładnym i nienagannym życiem chrześcijańskim, apostołując modlitwą i ofiarą, według własnego stanu rodzinnego i społecznego. Starają się prowadzić święte życie, kochając Jezusa Ukrzyżowanego i od Niego czerpiąc siłę i łaskę do umiłowania modlitwy i ofiary, jak również pomagając w tym innym ludziom, by oddawali się w darze Bogu.

Głównym celem członkostwa jest jak najlepsze wypełnianie własnej misji w świecie. Cechą wyróżniającą osoby należące do Wspólnoty jest całkowita dyspozycyjność wobec Boga (w słuchaniu Jego słowa i w synowskim przyjęciu Jego woli) oraz wobec bliźniego, zwłaszcza potrzebującego i cierpiącego. Poprzez dyspozycyjność członkowie uczą się życia w pełni miłosiernego, maryjnego i misyjnego.

Wszyscy członkowie są zobowiązani do serdecznej czci i posłuszeństwa wobec autorytetu Ojca Świętego, biskupów miejsc, w których żyją oraz wobec ich nauczania. Poprzez modlitwę i umartwienie winni wspierać ich w posłudze duszpasterskiej, jak również kapłanów i wszystkich, którym powierzone jest prowadzenie dusz. Powinni również służyć wsparciem dla proboszczów w parafiach.

Do Wspólnoty należą całe rodziny, jak również osoby samotne, ale wszyscy starają się żyć życiem pierwszych chrześcijan, pomagając sobie wzajemnie, dzieląc się między sobą, razem pracują, modlą się i spędzają wolny czas.
Podstawowymi obowiązkami są: codzienne «Lectio Divina», udział w katechezach i wspólnym dzieleniu się nimi, udział w rekolekcjach i dniach skupienia.

Spotkania formacyjne naszej Wspólnoty odbywają się w salce katechetycznej na plebani parafialnej w każdy piątek, po mszy świętej wieczornej, która rozpoczyna się o godz. 18:00.

Dziełem, które Wspólnota Crucis Splendor zapoczątkowała w naszej parafii są Malawskie Wieczory Uwielbienia z Ojcem Pio i trwają od 2015 r. Wieczór Uwielbienia rozpoczynamy Eucharystią, następnie wsłuchujemy się w Słowo Boże poprzez uczestnictwo w katechezie, którą głosi Ojciec Ludwik Maria od Krzyża Kordoń AJC. Bezpośrednio po niej rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia i końcowym błogosławieństwem.

Kapłanem bezpośrednio odpowiedzialnym za formację w Polsce jest Ojciec Ludwik Maria od Krzyża Kordoń AJC.

autor: Robert Nowak-Twardowski
tekst: zachowano pisownię oryginalną, bez dokonania korekty
logo: brak udokumentowanych praw autorskich, zamieszczono na prośbę (mail: 2022-09-13; godz: 19:24:48) i wyłączną odpowiedzialność autora informacji

konsultacja: ks. Marek Kiełbasa

*****
zastrzeżenie: administrator portalu parafiamalawa.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za tutaj opublikowane treści

Close Menu