Maryja najlepszą Uczennicą swojego Syna

Historia relacji Maryi z Jezusem spisana na kartach Ewangelii to wielka szkoła uległości, pokory i bezgranicznego oddania. Maryja Niepokalana, poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego, to Kobieta waleczna. W Apokalipsie św.…

Czytaj dalej

Matka kochająca

Piękno miłości Maryi wynika z Jej relacji do Trójcy Świętej. Bóg Ojciec posłał anioła Gabriela i napełnił Maryję nadzwyczajną łaską, Duch Święty dokonał w Niej dziewiczego poczęcia, a Syn Boży…

Czytaj dalej

Piękna Matka

Z upodobaniem ukazuje się Maryję jako wzór dla matek. Jakim wzorem matki jest Maryja? Czy odpowiada naszym wyobrażeniom na temat macierzyństwa, relacji matki i dziecka? Przez stulecia wskazywano na Maryję…

Czytaj dalej
Close Menu