Eucharystia skarbem naszego życia

Drodzy Bracia i Siostry! W przeddzień swojej męki, podczas wieczerzy paschalnej Pan wziął w swoje ręce chleb — jak mówi Ewangelia, której przed chwilą wysłuchaliśmy — i po odmówieniu błogosławieństwa…

Czytaj dalej

Między kaplicą i ulicą

Granice między kaplicą i ulicą muszą być otwarte. Na tym polega eucharystyczna unia człowieka z Bogiem. Wspaniałość praktyk liturgicznych i zwyczajów ludowych, które narosły w związku z obchodami Bożego Ciała,…

Czytaj dalej

Jak to jest z tym przeistoczeniem?

„Przeistoczenie” to jedno z tych słów, które kołaczą się nam w głowach jako dalekie echo katechizmowego nauczania. Uroczystość Bożego Ciała jest dobrą okazją, by zastanowić się nad jego znaczeniem. Początki…

Czytaj dalej

Kościół Ducha Świętego

Do wyrażenia „Kościół Chrystusowy” jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast słowa „Kościół Ducha Świętego” brzmią niezwykle. Jaki to Kościół? - na Ducha Świętego powołują się chętnie sekty. Tymczasem, jeżeli Kościół jest Chrystusowy -…

Czytaj dalej

Kim jest Duch Święty?

Przyzywamy Go, wołamy „Przyjdź, Duchu Święty”, „Stworzycielu Duchu, przyjdź”, „Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień”, „Ojcze ubogich”, itd. ... Ale gdyby ktoś nas zapytał: „Kim jest…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2
Close Menu