Samotność dziecka (pedagogika rodziny cz. 2)

Dzieci zasługują na miłość, szacunek, zaufanie i życzliwość. To ich podstawowe prawa… Tak uważał Janusz Korczak, który wniósł istotny wkład w propagowanie idei szczęśliwego dzieciństwa i wszechstronnego rozwoju dziecka. Zarówno…

Czytaj dalej

Atmosfera wychowawcza (pedagogika rodziny cz. 1)

Przemiany społeczne, polityczne i ekonomiczne w naszym kraju ujawniły w ostatnich latach niepokojące zjawiska zagrażające rodzinie, jej strukturze i funkcjonowaniu... Atmosfera wychowawcza – to określenie specyficznych warunków koniecznych dla prawidłowego…

Czytaj dalej

O godności i powołaniu kobiety

Osobowe zasoby kobiecości na pewno nie są mniejsze od zasobów męskości - są tylko inne. Kobieta więc - podobnie zresztą jak mężczyzna - musi pojmować swe osobowe „spełnienie”, swą godność…

Czytaj dalej

Już nie tylko mężczyźni

"Mężczyźni świeccy, posiadający wiek i przymioty ustalone zarządzeniem Konferencji Episkopatu, mogą być na stałe przyjęci, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektora i akolity, udzielenie jednak tych posług nie daje im…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2
Close Menu