Kościelny Inspektor Ochrony Danych
ks. dr hab. Piotr Kroczek
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
e-mail: kiod@episkopat.pl
tel.: 22 530 48 00, 22 530 48 87

 

Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych
ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka
e-mail: diodo@diecezja.rzeszow.pl lub galuszka.tomasz@gmail.com

+++++

Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo:
– mieć pełną informację o swoich danych i prawach… */;
– żądać dostępu do swoich danych (w dowolnym momencie);
– żądać poprawienia (sprostowania) swoich danych;
– żądać usunięcia swoich danych (bycia zapomnianym);
– żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych;
– żądać przeniesienia swoich danych;
– wnieść sprzeciw na przetwarzanie swoich danych;
– wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych.

Można też żądać informacji:
1. Czy dane dotyczące osoby pytającej są przetwarzane?
2. Jaki jest cel przetwarzania?
3. Jakie są kategorie tych danych?
4. Jacy są odbiorcy tych danych (komu i w jakich celach są przekazywane)?
5. Jaki jest okres przechowywania tych danych?
6. Jaki jest system automatycznego podejmowania decyzji?
7. Czy jest stosowane profilowanie?

*/ w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

 

SKARGA NA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DO KIOD
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych nie jest zgodne z przepisami Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. może zgodnie z art. 41 Dekretu złożyć skargę do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, a następnie do właściwej dykasterii Stolicy Apostolskiej, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Skarga na administratora danych osobowych do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych – formularz 

Uwaga:

Inspektor ochrony danych szczebla diecezjalnego jest urzędem kontrolnym i interwencyjnym czyli nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych w parafiach. Natomiast jedynym organem rozpatrującym skargi jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych.

Natomiast w trybie upominawczym osoba, której dane przetwarzane są niezgodnie z prawem żądanie usunięcia nieprawidłowości może skierować do:
– administratora danych (proboszcza parafii),
– inspektora ochrony danych (IOD) w diecezji,
– Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (KIOD)
i w tym przypadku nie obowiązuje zasada instancyjności, a wszystko się opiera wyłącznie na woli osoby zgłaszającej żądanie.

 

Polecane strony www:
Kościelny Inspektor Ochrony Danych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

Close Menu