Msze święte, nabożeństwa i liturgie są czasem rzeczywistego spotkania człowieka z Bogiem, budowania wspólnoty, pogłębiania wiary i korzystania z sakramentów. Ambona nie może służyć do żadnych innych celów niż głoszenie Słowa Bożego, przekazywanie nadziei i nauczania Kościoła katolickiego.

ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski w latach 2015–2020

 

✜ NIEZBĘDNIK KATOLIKA ✜

 

XXVI Niedziela zwykła • 26.09.2021

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiaj:
a/ XXVI Niedziela Zwykła,
b/ niedziela ta jest obchodzona jako Dzień Migrantów i Uchodźców,
c/ tradycyjnie już w ostatnią niedzielę września po mszach św. na placu kościelnym zbiórka do puszek na rzecz naszego diecezjalnego Radia VIA; media odgrywają ważną rolę w dziele głoszenia Ewangelii, wspierając je podejmujemy też wezwanie jakie skierował do nas Jezus: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu”, na miarę naszych możliwości okażmy wsparcie,
d/ z racji ostatniej niedzieli miesiąca po południu o godz. 15:30 różaniec za zmarłych połączony z wypominkami, szczególnie na wspólna modlitwę zapraszamy tych, którzy w ostatnim czasie pożegnali swoich drogich zmarłych,
e/w całym Polskim Kościele jest licznie niedzielnych praktyk religijnych, liczymy ilość wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy św. i przyjmujących komunie świętą, stąd do kościoła wchodzimy tylko głównym wejściem, aby łatwiej było policzyć ilość uczestników niedzielnej mszy św. ; po mszy św. będą też otwarte boczne drzwi, prosimy o zrozumienie i przepraszamy za zaistniałe niedogodności przy wchodzeniu do kościoła.

2. We wtorek comiesięczne nabożeństwo do Ducha Św. dla młodzieży przygotowującej się. do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Na to nabożeństwo kandydaci przychodzą wraz z rodzicami. Rodzice wręczą swoim dzieciom poświęcone różańce. Od godz. 17:00 spowiedź dla młodzieży klasy VIII szkoły podstawowej.

3. W czwartek:
a/ adoracja Najświętszego sakramentu:
– przed wieczorna mszą świętą,
– w nocy od 23:00 do 24:00,
b/na wieczorną mszę św. zapraszamy dzieci klasy trzeciej które w tym roku szkolnym przystąpią do I komunii św. i ich rodziców, na tej mszy św. poświęcimy różańce, a rodzice wręczą swoim dzieciom.

4. W piątek na zakończenie prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 18:00 rozpoczynamy tegoroczne nabożeństwo różańcowe. Dzieci będą otrzymywały obrazki, które umieszczone na planszy utworzą list jaki napiszą do Matki Bożej. Rodziców prosimy, aby pomogli młodszym dzieciom uczestniczyć w różańcu, a starsze zmobilizowali do udziału. Pamiętajmy modlitwa różańcowa to siła Kościoła.

5. Nabożeństwo różańcowe w tym tygodniu piątek i w sobotę o godz. 18:00 na zakończenie adoracji. Dodatkowo w piątek o godz. 20:00 nabożeństwo różańcowe dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w różańcu o wcześniejszej porze. Zachęcamy do liczniejszego udziału w tym nabożeństwie, a jeśli mamy przeszkody, aby przyjść do kościoła, odmawiajmy różaniec w rodzinach, albo też indywidualnie.

6. W tym tygodniu przypada I piątek i pierwsza sobota miesiąca października.

7. Spowiedź przed I piątkiem:
a/czwartek od godz. 17:00 kl. IV, V , VI i VII,
b/ piątek od godz.17:00 wszyscy chętni starsi.

8. W pierwszy piątek:
a/ msza św. o NSPJ rano o godz. 6:30, po południu o godz. 16:30 i wieczorem o godz. 18:30,
b/składka w tym dniu na Diecezjalne Dzieło Misyjne,
c/ prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy św. o godz. 16:30,
d/ odwiedziny chorych od godz.7:30,

9. W sobotę od godz. 17:30 medytacja różańcowa w ramach nabożeństwa „Pięciu pierwszych sobót miesiąca”, o godz. 18:00 różaniec i msza święta.

10. W najbliższą niedzielę:
a/ po prymarii nauka stanowa i zmiana tajemnic różańcowych,
b/ po południu o godz. 16:00 nabożeństwo różańcowe, a następnie msza święta.

 

Informacje parafialne

 

1. Polecamy w prasę katolicką. Życzymy wszystkim miłej lektury. Zachęcamy i prosimy oby nas więcej sięgało po prasę katolicką.

 

Komunikaty urzędowe i lokalne

 

1. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w dniu 27 września (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 15:00 na przystanku autobusowym Malawa Góra Pętla oraz w godzinach od 15:00 do 18:00 na parkingu przy kościele św. Wawrzyńca będzie znajdował się spisobus, w który będzie można dokonać spisu. To już są ostatnie dni spisu zachęcamy więc wszystkich, którzy jeszcze do tej pory nie dokonali obowiązku spisowego.

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

10b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

[ czytaj ]

 

Informacje publikowane na tej stronie zachowują standardy RODO. Administrator strony www nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na parafialnym fanpage’u Facebook, którego nie jest ani twórcą, ani administratorem. /admin./

 

Close Menu