W przypadku śmierci nie wzywamy kapłana do zmarłego.

Przed przyjściem do kancelarii parafialnej najpierw trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W sprawie pogrzebu osoba upoważniona do pochówku zmarłego do Księdza Proboszcza przychodzi o dowolnej porze dnia z odpisem aktu zgonu.

Gdy zmarły pochodzi spoza parafii należy przedłożyć zaświadczenia uzyskane od ks. proboszcza parafii właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Jeśli zmarły był osobą niepraktykującą, publicznie walczącą z Bogiem i Kościołem lub objęty został ekskomuniką (wykluczeniem ze społeczności Kościoła) należy o tym powiedzieć Księdzu Proboszczowi

1. pozostały małżonek(ka)

2. krewni wstępni: rodzice (ojciec, matka) dziadkowie (dziadek, babcia) pradziadkowie (pradziadek, prababcia)

3. krewni zastępni: dzieci (syn, córka) wnukowie (wnuk, wnuczka) prawnukowie (prawnuczek, prawnuczka)

4. krewni boczni do 4-tego stopnia pokrewieństwa

5. powinowaci w linii prostej do 1-go stopnia

Gdy zmarły nie posiada żadnej rodziny i krewnych prawo pochówku przysługuje osobom, które się do tego pisemnie zobowiążą.

Uwaga: Gdy miejscem pochowania zwłok ma być grób już istniejący (zwykły – ponad 20 lat) albo murowany przeznaczony dla więcej niż jednej osoby dysponentem takiego miejsca jest osoba, która jako pierwsza pochowała tam zmarłego, a w przypadku jej braku kolejno krewni – patrz wyżej.

Close Menu