Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Serdecznie witam na portalu internetowym za pośrednictwem którego - przekazując treści w cyberprzestrzeni - wszystkim internautom przybliżamy codzienne życie wspólnoty parafialnej, którą stanowią mieszkańcy podmiejskiej wsi Malawa położonej w gminie Krasne koło Rzeszowa. 

ZAPRASZAM DO MALAWY

Szczęść Boże
ks. Marek Kiełbasa
proboszcz

• Otworzyć drzwi kościołów znaczy również otworzyć je na świat cyfrowy, zarówno po to, by ludzie wchodzili, niezależnie od tego, jakie są ich warunki życia, jak i po to, by Ewangelia mogła przekraczać próg świątyni i wychodzić wszystkim naprzeciw. Jesteśmy powołani do dawania świadectwa o Kościele, który ma być domem wszystkich. Czy potrafimy przekazywać oblicze takiego Kościoła? Przekaz przyczynia się do nadawania kształtu misyjnemu powołaniu całego Kościoła, a sieci społecznościowe stanowią dziś jedno z miejsc, w których można żyć tym powołaniem do odkrywania piękna wiary, piękna spotkania z Chrystusem.

• ... parafia od początku była odpowiedzią na szczególną potrzebę duszpasterską, aby przybliżyć Ewangelię Ludowi Bożemu poprzez głoszenie wiary i celebrację sakramentów. Sama etymologia słowa „parafia” czyni zrozumiałym sens tej instytucji: parafia jest domem pośród domów... [...] wezwana jest jednak dziś do konfrontacji ze szczególną cechą współczesnego świata, w którym zwiększona mobilność i kultura cyfrowa poszerzyły granice istnienia. Istotnie, z jednej strony życie ludzi utożsamia się coraz mniej z określonym i niezmiennym środowiskiem, tocząc się raczej w „globalnej i zbiorowej wiosce”, ...

Malawa • Zabudowania wsi rozłożyły się w obszernym obniżeniu potoku Młynówka u podnóża wyniosłego wzgórza Marii Magdaleny, stanowiącego północną krawędź Pogórza Dynowskiego. Na wspomnianym wzgórzu znajduje się kościół pw. św. Marii Magdaleny – ufundowany w 1713 r. przez ks. Jerzego Lubomirskiego.

Wieś została założona prawdopodobnie w XIV wieku. Początkowo należała do dóbr Pileckich z Łańcuta. Pod koniec XVI w. dostała się w posiadanie Mikołaja Spytka Ligęzy, potem należała do Lubomirskich. Parafia w Malawie powstała w 1366 r.

Malowniczo położona. Dolna część wsi leży na wysokości 220 m n.p.m., górna osiąga 380 m n.p.m. W środku wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1923 r. w stylu neogotyckim.

AKTUALNOŚCI • OGŁOSZENIA • INFORMACJE • KOMUNIKATY

» NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I KOMUNIKATY W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE «

APELUJEMY – STOSUJ SIĘ DO RYGORÓW SANITARNYCH I ZARZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ

» NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I KOMUNIKATY W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE «

NIE ZAPOMINAJ – OSOBY STARSZE I NIEPEŁNOSPRAWNE POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY

• BLOK INFORMACJI DIECEZJALNYCH AKTUALIZOWANY AUTOMATYCZNIE

SŁOWO BOŻE

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
św. Jan Paweł II

Czytając Katechizm Kościoła Katolickiego, można dostrzec przedziwną jedność Bożego misterium i Bożego zamysłu zbawienia...
Fidei Depositum
[ czytaj ]

 PUBLIKACJE I PORTALE • GODNE UWAGI

Zachęcamy do zapoznania się z treścią bardzo ciekawych artykułów i książek dzięki którym można poznać nieznaną tematykę i zgłębić jej tajniki oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań.

Obecnie, słowo Boże, nie tylko w kościołach należy głosić, lecz ponieważ mnóstwo ludzi uczęszcza do świątyni bardzo rzadko, a nadto nie odpowiadałoby godności miejsca świętego omawianie różnorodnych zagadnień życia społecznego i politycznego, stojących w związku z niewzruszonymi zasadami Ewangelii, stąd obowiązek ten na mocy orzeczenia samej Stolicy Apostolskiej został zlecony w szczególny sposób prasie katolickiej.

/ kard. Alfredo I. Schuster / 

WIADOMOŚCI • ŚWIAT • POLSKA

• PARAFIE DEKANATU RZESZÓW WSCHÓD •
(do którego należy również nasza parafia)

WSPARCIE FINANSOWE • PARAFIA • CMENTARZ

Konto podstawowe • parafia
Express Bank Spółdzielczy O/Krasne
83 9176 1048 2001 0002 8091 0001

Konto pomocnicze • cmentarz
Express Bank Spółdzielczy O/Krasne
56 9176 1048 2001 0002 8091 0002

ZŁOTE MYŚLI

Należy nie tylko nazwać Kościół Matką, ale szanować go i służyć mu, gdyż ”nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę”( św. Cyprian); w jakiej mierze ktoś kocha Kościół Chrystusa; ”w jakiej mierze ktoś kocha Kościół Chrystusa, w takiej ma Ducha Świętego”(św. Augustyn); nie można kochać Chrystusa, jeśli nie kocha się Kościoła, który umiłował Chrystus.

 św. Jan Paweł II

INTERESUJĄCE LINKI

INFORMUJEMY, ŻE PORTAL ❖ PARAFIAMALAWA.PL ❖ JEST JEDYNYM OFICJALNYM ŹRÓDŁEM WIEDZY O PARAFII

Close Menu